czyszczenie klimatyzacjiOchrona przed szkodnikami HACCP

Wszystkie przedsiębiorstwa mające do czynienia z żywnością mają obowiązek wdrożenia systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Stosowanie się do wymogów narzuconych przez Unię Europejską pozwala spełnić surowe normy sanitarne gwarantujące bezpieczeństwo żywności i zminimalizować ryzyko wniknięcia do niej szkodników. Niezależnie czy są Państwo producentami żywności, prowadzą firmę transportową z sektora produktów spożywczych czy mają własny punkt gastronomiczny, muszą stosować się do zasad uwzględnionych w systemie HACCP.

 

Jakie są cele systemu HACCP?

Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i konsumentów. Oczywiście, to niejedyne korzyści płynące z wdrożenia systemu. Nasi specjaliści pomogą Ci ustalić krytyczne miejsca i etapy w procesie produkcji żywności oraz opracować zasady zachowania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom. System HACCP jest weryfikowany indywidualnie w oparciu o branżę, specyfikę środowiska pracy i szereg innych czynników. Przed wdrożeniem zasad postępowania przeprowadzamy wnikliwą analizę opartą na zintegrowanych metodach.

Kluczowym elementem systemu HACCP jest monitoring szkodników. Każda firma otrzymuje koordynatora, który go nadzoruje i pilnuje terminów. W czasie umówionych inspekcji nasi pracownicy wykonują obserwację w celu wykrycia szkodników oraz przegląd preparatów pod kątem ubytków i stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem omówienia szczegółów.